نیوشا نیکخواه بهرامی

نیوشا نیکخواه بهرامی

رئیس هیئت مدیره نکونام بناگستر

امیرحسین پاک نیت

امیرحسین پاک نیت

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره نکونام بناگستر

شهرام نیکخواه بهرامی

شهرام نیکخواه بهرامی

رئیس هیئت مدیره نکونام نیرو و آب های معدنی آریا قلعه رودخان

فریدون نیکخواه بهرامی

فریدون نیکخواه بهرامی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره نکونام نیرو و آب های معدنی آریا قلعه رودخان

نهال نیکخواه بهرامی

نهال نیکخواه بهرامی

عضو هیئت مدیره نکونام بناگستر

امیر وفایی

امیر وفایی

مدیر فروش قطعات خودرو نکونام نیرو

ابوالفضل رحمتی

ابوالفضل رحمتی

مدیر فروش محصولات پوششی سقف نکونام بناگستر

آرش نیکخواه بهرامی

آرش نیکخواه بهرامی

مدیر بازرگانی نکونام نیرو و نکونام بناگستر