هلدینگ نکونام

2 + 10 =

هلدینگ نکونام

آدرس دفتر مرکزی : تهران , خ شریعتی
خ ملک , پلاک ۵ واحد ۴

کد پستی : ۱۵۶۶۹۶۸۷۱۷

تلفن تماس :
021-88448440-41

فکس :
021-88476563
پست الکترونیکی :
info@nekunam.co